V priloženom dokumente dávame k dispozícii stanovisko Výkonného výboru SHS JAMES k Návštevnému poriadku TANAP, ktorý bol prijatý s účinnosťou od 15.12.2023. Stanovisko zverejňujeme na našej webovej stránke, súčasne ho odosielame médiám.

Keďže nie je úplne jednoduché zorientovať v jednotlivých paragrafových zneniach nového NP TANAP, sekretariát SHS JAMES pripraví v dohľadnom čase i dokument, ktorý popíše čo najjednoduchším spôsobom tak možnosti pohybu pre horolezcov, skialpinistov, turistov vo Vysokých Tatrách, ako aj vysvetlí lepšie pojmy, vyjadrenia a prinesieme vysvetlenia znenia Návštevného poriadku TANAP.

Súčasne prinášame jeho plné znenie, ktoré môžete nájsť na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky tu.

OFICIÁLNE STANOVISKO VV SHS JAMES K NÁVŠTEVNÉMU PORIADKU TANAP