V najbližších dňoch sa uskutoční pre naše športové lezenie a horolezectvo mimoriadna udalosť, keď Slovenský horolezecký spolok JAMES hostí v dňoch 17.-18. novembra 2023 Plenary Assembly IFSC Europe (valné zhromaždenie). Uskutoční sa v priestoroch Hotela Devín v blízkosti bratislavského starého mesta za účasti cca 45 delegátov z 21 krajín Európy, pričom formou poskytnutých Proxy votes sa zúčastnia ďalšie 3 krajiny. Po skončení PA IFSC Europe budeme informovať tak formou reportu, ako aj formou fotografií.