V dňoch 27. – 28. októbra 2012 sa na Vysočine v Ždárskych vrchoch, obec Milovy v Milovskej reštaurácii uskutočnil v poradí už 23. ročník Pelikánovho seminára, ktorý organizuje Lekárska komisia ČHS so Spoločnosťou horskej medicíny.

Vzhľadom na bohatý program,bol seminár po prvýkrát v jeho histórii rozdelený do dvoch dní. Za Medicínsku komisiu SHS JAMES sa uvedeného seminára zúčastnili: Igor Miko, Oto Hloža a aktívne vystúpili: Juraj Rokfalusy, ktorý predstavil históriu vrtuľníkovej záchrany v slovenských horách, Ján Kořínek prezentoval kazuistiky na videách z dvoch záchranných akcií tohoto leta z Vysokých Tatier a Anton Dobeš vystúpil s prednáškou Everest 2012-praktické skúsenosti s vysokou nadmorskou výškou. Táto akcia sa nadmieru vydarila k spokojnosti všetkých účastníkov a potvrdilo sa, že “medzinárodná” spolupráca zapúšťa silné korene.

Na záver seminára sme dali naším českým kolegom návrh na organizovanie Pelikánovho seminára na Slovensku. Tento nápad bol jednohlasne odsúhlasený a tak môžeme s potešením oznámiť, že budúcoročný Pelikánov seminár sa bude konať prvýkrát v histórii vo Vysokých Tatrách.

Anton Dobeš

Zľava,hore: Igor Miko, Ján Kořínek, Lucie Bloudková, Oto Hloža,Jana Kubalová, Igor Hermann, Jaroslava Říhová, Ladislav Sieger, Ivan Rotman
Zľava, dole: Juraj Rokfalusy, Anton Dobeš
Foto: Ján Pala