Predseda

Mária Šoltésová

Členovia

Marek Radovský,
Marek Černý