V členskom JAMES SLOVENSKO je okrem samotného členského poplatku zahrnuté Poistenie nákladov za záchranné akcie HZS na Slovensku. Viac informácií na stránke Poistenie zásahov HZS. Poistenie je zabezpečené v poisťovni UNION. 
Členské platí na KALENDÁRNY ROK v ktorom bolo zaplatené + prvé tri mesiace roku nasledujúceho.

Poznámka k poisteniu a hláseniu poistenej udalosti: Poistenie v rámci členstva v SHS JAMES je sprostredkovaným poistením pomocou tzv. hromadnej zmluvy. To znamená, že SHS JAMES funguje ako prostredník medzi poisťovňou a svojimi členmi a sprostredkováva lepšie poistené podmienky. Hlásenie poistenej udalosti a komunikáciu v prípade, že sa Vám poistná udalosť stane, však treba riešiť priamo s poisťovňou. 


Postup pre priamo registrovaných
(t.j. tých, ktorí NIE SÚ členmi horolezeckých klubov/oddielov na rok 2024)

1) Ešte nie som členom/členkou SHS JAMES:

      1. Vyplňte a odošlite REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Prosím, dbajte na správnosť údajov a vyplňte prihlášku s mäkčeňmi a dĺžňami.
Formulár stačí odoslať jedenkrát.
Uvádzajte vždy aktuálnu mailovú adresu. Budeme ju potrebovať pri dokončovaní registrácie a pri ďalšej komunikácii.
Po odoslaní formulára Vám príde na Váš zadaný email potvrdzujúca správa o registrácii.

POZOR! Ak je člen mladší ako 18 rokov (ráta sa celý ročník), je okrem vyplnenia registračného formulára potrebné aj vytlačiť, vyplniť, zákonným zástupcom podpísať a poštou odoslať papierovú prihlášku.

     2. Zaplaťte členský poplatok a jednorazový registračný poplatok na náš účet.

Dospelí nad 18 rokov30 €
Deti do 15 rokov (ročník 2009 a neskôr): 5 €
Mládež od 16 do 18 rokov (ročníky 2006 až 2008): 10 €
Seniori (ženy – ročník narodenia 1963 a skôr; muži – ročník narodenia 1960 a skôr): 10 €

Noví členovia platia členský poplatok (výška podľa veku – viď vyššie) a súčasne aj registračný poplatok vo výške 20 €. Členský a registračný poplatok môžu byť uhradené súčasne v jednej platbe.

Informácie o účte (VÚB):
IBAN: SK30 0200 0000 0000 0623 3112
BIC: SUBASKBX
Číslo účtu: 0006233112
Kód banky: 0200
VARIABILNÝ SYMBOL100
Poznámka pre prijímateľa: Meno Priezvisko – nový člen

Registrovaný a poistený ste od nasledujúceho dňa po pripísaní úhrady (v správnej výške) na účet SHS JAMES. V prípade, že potrebujete byť od zajtra poistený, môžete sumu vložiť v hotovosti na náš účet vo VÚB a oskenovaný vklad v hotovosti poslať na .

Po dohode e-mailom na  môžete zaplatiť aj v hotovosti.

2) Už som členom SHS JAMES – obnovenie členstva

Obnoviť si členské je potrebné do konca marca nového roka. Ak ste boli členom aj v predchádzajúcom roku, stačí poslať prislúchajúcu sumu prevodom na účet podľa pokynov k platbe nižšie.

TIP: Ak nemáte záujem rozšíriť členstvo na niektorý z našich produktov s celosvetovým poistením JAMES SVET a JAMES SVET PLUS, stačí jednoducho zduplikovať platbu z minulého roka. Nezabudnite však skontrolovať, či sú suma a variabilný symbol správne !

Pozor: v prípade prerušenia členstva, teda ak nemáte zaplatené za minulý rok (poprípade viac rokov), je nutné buď členské za chýbajúce roky doplatiť, alebo opäť zaplatiť registračný poplatok (20 €). V prípade nejasností nám napíšte emailom na .

Platba

Členské je možné zaplatiť prevodom na účet. Výška členského poplatku je nasledovná:

Dospelí nad 18 rokov: 30 €
Deti do 15 rokov
(ročník 2009 a neskôr): 5 €
Juniori od 16 do 18 rokov (ročníky 2006 až 2008): 10 €
Seniori (ženy – ročník narodenia 1963 a skôr; muži – ročník narodenia 1960 a skôr): 10 €

Po dohode e-mailom na môžete zaplatiť aj v hotovosti.

Informácie o účte (VÚB):
IBAN: SK30 0200 0000 0000 0623 3112
BIC: SUBASKBX
Číslo účtu: 0006233112
Kód banky: 0200
VARIABILNÝ SYMBOL: ID číslo preukazu SHS JAMES (na Vašom preukaze uvedené VEDĽA MENA)
Do poznámky ešte uveďte Vaše meno a priezvisko.

Ak chcete preukaz poslať na inú adresu, ako uvedenú na preukaze, prosím napíšte e-mail na

Poplatky (platné od 1.1.2023)
Poplatok za vystavenie duplikátu členského preukazu: 5 €
Poplatok za preregistráciu na iný typ členstva a poistenia:  5 €

Postup pre horolezecké kluby na rok 2024

1)   Registrácia nových členov a platba za existujúcich:

1.1. Registrácia členov

Všetky registrované horolezecké kluby majú k dispozícii sekretariátom SHS JAMES priebežne aktualizovanú používateľskou príručkou a on-line registračný systém.

Prostredníctvom príručky kluby administrujú svojich členov a členské (pre nových aj existujúcich členov). Každý klub disponuje unikátnymi prihlasovacími údajmi výhradne do svojej administrátorskej zóny. Súčasťou on-line registrácie sú kontaktné údaje na technickú podporu zo sekretariátu.


1.2. Platba

Dospelí nad 18 rokov: 30 €
Deti do 15 rokov:
(ročník 2009 a neskôr): 5 €
Juniori od 16 do 18 rokov: (ročníky 2006 až 2008): 10 €
Seniori: (ženy – ročník narodenia 1963 a skôr; muži – ročník narodenia 1960 a skôr): 10 €

Registračný poplatok pre nových členov je 5 €.

POZOR! Ak je člen mladší ako 18 rokov (ráta sa celý ročník), je okrem uvedenia v hore uvedenom zozname potrebné vytlačiť, vyplniť, zákonným zástupcom podpísať a poštou odoslať papierovú prihlášku.

Zrealizujte platbu na náš účet:

Informácie o účte (VÚB):
IBAN: SK30 0200 0000 0000 0623 3112
BIC: SUBASKBX
Číslo účtu: 0006233112
Kód banky: 0200
VARIABILNÝ SYMBOL: 2024xxxyyy (Doklad č. 2024xxxyyy, vygenerovaný IDtb automaticky, kde xxx je číslo klubu, yyy je poradové číslo dokladu

Po prebehnutí platby zašlite, prosím, potvrdenie o zaplatení na adresu . Po dohode emailom môžete členské zaplatiť aj v hotovosti.

Spolu s členským si môžu členovia predplatiť aj časopis Horolezec. SHS JAMES ho vydáva štyrikrát ročne a nájdete v ňom aktuality z lezeckého života, metodické a informačné materiály, či príbehy zo skál a hôr. Časopis si môžeš objednať a predplatiť aj v našom e-shope.

SHS JAMES má vlastnú spoločnosť Horolezecká škola JAMES, s.r.o, ktorá každoročne organizuje horolezecké kurzy v základnom a rozširujúcom výcviku, taktiež oboznamovacie kurzy, ktoré záujemcom o horolezectvo poskytnú vstupnú informáciu, čo lezenie a horolezectvo je a aké sú jeho nároky z hľadiska telesného a psychického zaťaženia. Všetky podrobnosti nájdete na stránke horoškoly.

Poplatky (platné od 1.1.2023)
Poplatok za vystavenie duplikátu členského preukazu: 5 €
Poplatok za preregistráciu na iný typ poistenia:  5 €