Podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe zverejňujeme mená kandidátov na predsedu SHS JAMES a na členov Výkonného výboru SHS JAMES.