Sobota, 14.8.2021
Úplný koniec programu patril himalájskym legendám – Zolovi Demjánovi, Jarýkovi Stejskalovi, Joskovi Rakoncajovi a Krzyškovi Wielickému, ktorí sa stretli spoločne na jednom pódiu, aby v Alanom Formánkom moderovanej diskusii hovorili o svojich najhodnotnejších cestách na vysoké hory a cestách životom.
A že jamesáci vedia nielen dobre liezť, ale aj kvalitne vymetať tanečný parket, ukázali na tradičnej zábave s tradičnou kapelou Sherpa band. Večerný raut a zábava do neskorých nočných hodín bola výbornou bodkou za veľmi vydareným 97. THT SHS JAMES a oslavou jeho storočnice. Tak opäť o rok, priatelia!