Počas predĺženého víkendu v dňoch 18.-19.3.2022 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie IFSC. Z dôvodu dobiehajúcej (dúfame) pandémie COVID-19 sa konalo hybridnou formou, keď časť účastníkov sa zúčastnila prezenčne priamo na mieste v Salt Lake City (USA), časť účastníkov potom online cez aplikácie. Predseda SHS JAMES Anton Pacek bol jedným z online účastníkov.

Na GA IFSC sa, ako to na takýchto fórach býva, hodnotilo predchádzajúce obdobie, rok 2021, prvý olympijský rok. Pre športové lezenie bol rok 2021 veľmi úspešný, a to tak z hľadiska prezentácie na športovom fóre (pozitívne ohlasy počas LOH v Tokio) i v ďalšom pokračujúcom diplomatickom kontexte v roku 2022 (keď počas ZOH v Pekingu bolo športové lezenie schválené aj do programu LOH v Los Angeles). Pre ďalší športový rozvoj sa pripravujú výrazné zmeny vo vyhodnotení kombinácie disciplíne Boulder a Lead, ktorá má zabezpečiť objektívnejšie vyhodnotenie súťaží, i lepšie porozumenie systému súťaže a hodnotenia zo strany nezainteresovaných účastníkov.

Počas GA IFSC boli predstavené i predbežné nominačné kritériá pre účasť na LOH v Paríži. Po konzultácii s Medzinárodným olympijským výborom budú zhruba v polovici tohto roka zverejnené.

Výročná správa za rok 2021 je zverejnená na webovej stránke IFSC a môžete si ju prečítať tu: Annual Report 2021 IFSC.