História v skratke

100 rokov svojej činnosti si pripomína Slovenský horolezecký spolok (SHS) JAMES. Združuje záujemcov o všetky druhy horolezeckých aktivít. Od klasických letných a zimných výstupov v stredných a vysokých horách, lezenie ťažkých malých až veľkých stien i expedície na najvyššie hory našej modrej planéty. Pri retrospektívnej bilancii treba spomenúť aj početné športové lezenia ako súťažný šport pozostávajúci z olympijskej kombinácie, bouleringu, lezenia na obtiažnosť a rýchlosť, rekreačný alebo extrémny skialpinizmus.

JAMES podporuje členov, školí a vzdeláva mladých a začínajúcich lezcov, cvičiteľov a trénerov, zaisťuje výstupové cesty v skalných oblastiach na Slovensku a vo Vysokých Tatrách. V spolupráci s ochranármi reguluje lezecké aktivity v jednotlivých oblastiach. Vedie členov k ochrane prírody, organizuje sústredenia, preteky a spolkové expedície a každoročne vyhodnocuje činnosť spolku a súťaží o najlepších športovcov v jednotlivých disciplínach. Vydáva časopis Horolezec, obhospodaruje spolu s Klubom slovenských turistov (KST) 4 chaty vo Vysokých Tatrách. SHS JAMES je členom Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA), International Federation of Sport Climbing (IFSC) a ich kontinentálnych členov EUMA a IFSC Europe, ktoré združujú organizácie venujúce sa horolezectvu a športovému lezeniu.

Odvaha a vášeň zároveň

Horolezectvo na Slovensku pred vznikom spolku JAMES

Naše najvyššie hory navštevovali ľudia od nepamäti. Spočiatku pastieri, lovci kamzíkov, hľadači drahých kameňov a kovov. Neskôr aj prírodovedci, zvedaví vzdelanci alebo dobrodruhovia, ktorí využívali služby miestnych sprievodcov – Slovákov, spišských Nemcov aPoliakov z podtatranských dedín. Po dokončení Košicko-bohumínskej železnice v roku 1872 začali chodiť do Tatier aj turisti. S rozvojom horskej turistiky vznikali vo svete turistické a horolezecké kluby. Prvý turistický klub v Uhorsku bol Szitnya club (Sitniansky), založený v Banskej Štiavnici (1860). Neskôr sa zlúčil s Uhorským karpatským spolkom MKE, ktorý vznikol 10.8. 1873 v Kežmarku. Zameriaval sa na propagáciu hôr, zdolávaniu panenských tatranských vrcholov, spoznávaniu horskej prírody, budovaniu chodníkov a chát a neskoršie športovému horolezectvu a záchrane v horách. Spolok mal pod patronátom aj horských vodcov.

Majestát hôr

auguste 1919 vznikol v Liptovskom Mikuláši Tatranský turistický klub (TTK). Ten organizoval výlety do Tatier, značkoval chodníky a inštaloval informačné tabule v slovenkom jazyku. V tom istom roku vznikol aj Klub československých turistov (KČST). V roku 1920 sa oba spojili. Nemeckí, poľskí ale aj maďarskí horolezci pokračovali v novozaloženom Karpatskom spolku (Karpatenverein) so sídlom v Kežmarku.

100 rokov od vzniku spolku JAMES

14.8.1921 vyliezol Mikuláš Mlynárčik s druhmi juhozápadný hrebeň na Lomnický štít. Keď si po zostupe dali obľúbenú broskyňovú zaváraninu rozhodli sa nazývať miestnych horolezcov  “Jamesáci”. O niekoľko dní sa Mikuláš Mlynárčík, František Lipták a Gustáv Nedobrý stretli v Spišskej Novej Vsi a založili horolezecký krúžok JAMES.

Mikuláš Mlynárčík, František Lipták a Gustáv Nedobrý v auguste 1958

V júli 1923 M. Mlynárčik a F. Lipták vyliezli na nepomenovanú vežičku v Gerlachovskom hrebeni a nazvali ju veža JAMES. Jej obraz s dátumom výstupu na Lomnický štít použila jamesáčka Mária Sobotková v návhu klubového odznaku. Písmenám slova JAMES sa priradil význam idealizmus, alpinizmus, moralita, eugenika a solidarita. Prvé valné zhromaždenie Spolku tatranských horolezcov JAMES so sídlom v Spišskej Novej Vsi sa konalo v roku 1926 na chate pri Popradskom plese. V roku 1932 JAMES vstúpil do UIAA ako jeden zo zakladajúcich členov.

Vznik Klubu slovenkých turistov – ďalší míľnik počas 100 rokov exitencie spolku JAMES

V roku 1939 vznikol v Liptovskom Mikuláši Klub slovenských turistov a lyžiarov (KSTL) a JAMES sa stal jedným z jeho siedmich zborov (turistický, lyžiarsky, vodácky, jaskyniarsky, horolezecký zbor JAMES, zbor záchrannej služby, fotozbor). Klub fungoval aj počas 2. svetovej vojny a v roku 1943 sa uskutočnil – asi dovtedy historicky najhodnotnejší – slovenský výstup v Tatrách prostriedkom Žltej steny. V rokoch 1940 – 43 sa organizoval národný výstup na Kriváň aj horolezecký týždeň. Ten sa konal aj tesne pred vypuknutím Slovenského národného povstania, do ktorého sa zapojili aj mnohí horolezci a niekoľkí aj v Tatrách zahynuli ako partizáni. Po vojne prijal KSTL stanovy Klubu českých turistov, oba si však zachovali autonómiu.

Už len pár metrov…

V roku 1949 vznikla Jednotná telovýchovná organizácia JTO Sokol. KSTL sa tomu bránil, o rok neskôr bol však rozpustený. Jeho chaty prechádzali z jednej organizácie do druhej, napríklad pod Reštaurácie a jedálne, ROH alebo Interhotely. O rok nato sa konal posledný oficiálny horolezecký týždeň JAMES. Ďalej pokračoval v rôznych formách. Po roku 1956 sa horolezectvo stalo súčasťou Československého zväzu telesnej výchovy. V roku 1968 vznikol Slovenský horolezecký zväz ČSZTV IAMES pričom význam písmena E sa zmenil na entuziasmus a M na moralita. Pôvodný názov JAMES sa zaviedol v roku 1990. Podrobný opis zložitej histórie spolku nájde čitateľ v reprezentačnej publikácii, ktorú spolok pripravuje vydať ku dňu osláv výročia v auguste tohto roku.
Nabudúce si pripomenieme históriu úspechov počas 100 rokov fungovania organizácie JAMES.

Autor textu: Peter Šperka
Foto: archív JAMES