Na Maníne sa v dňoch 24. – 25. 11. 2006 uzavrela horolezecká sezóna 2006. Udelili sa karabíny za najlepšie výstupy roku 2006 a vytvorili reprezentačné družstvá na rok 2007.

Ocenené výstupy za rok 2006

• Zlatá karabína – Himaláje, Annapurna ( 8 091 m), východný hrebeň, cesta Loretan – Joos, alpský štýl, vrchol dosiahnutý 21. 5. 2006 po sólovýstupe v záverečnej časti hrebeňa, Peter Hámor. Jeho spolulezci Poliaci Piotr Postelnik a Piotr Morawski a Tibeťanom Luotse dosiahli východný vrchol. Výstup svetovej úrovne na osemtisícovku dosiahnutý vynikajúcim štýlom na prvý pokus. Finančná cena 40.000 Sk.
• Zlatá karabína – Karakorum, Pakistan, Uli Biaho Tower (6 109 m), severná stena, prvovýstup Drastissima, klas. VI/6, celková obtiažnosť ABO, 21. – 23. 6. 2006, Gabriel Čmárik – Jozef Kopold. Výstup svetovej úrovne, ktorý bol vylezený alpským štýlom v jednom 54 hodinovom nápore. Finančná cena 2 x 25.000 Sk.
• Bronzová karabína – Karakorum, Pakistan, Hainabrakk (5 500 m), SV stena, prvovýstup Devils Dihedral, klas. VI/6, celková obtiažnosť ABO, 1 000 m, bez dosiahnutia vrcholu, 8. – 9. 6. 2006, Gabriel Čmárik – Jozef Kopold. Výstup s vysokou obtiažnosťou ľadového lezenia a veľkým objektívnym nebezpečenstvom vylezený alpským štýlom. Finančná cena 2 x 10.000 Sk.
• Bronzová karabína – Paklenica, Chorvátsko, Aniča Kuk, cesta Spider, klas. 8a, 20. 5. 2006, Slavomír Mitro (spolulezec Radovan Lukáč). Ocenenie bolo udelené Slavomírovi Mitrovi, ktorý liezol ako prvý všetky najťažšie dĺžky, za prelezenie skalnej cesty vysokej obtiažnosti. Finančná cena 5.000 Sk (Mitro).
• Bronzová karabína – Mont Blanc, pilier Brouillard Rouge, Direttissima Gabarrou – Long, klas. 7a+, celková obtiažnosť ED+, 18. 7. 2006, Martin Heuger – Dionýz Kuráň. Obtiažny výstup vylezený najlepším štýlom On sight. Finančná cena 2 x 5.000 Sk.
• Bronzová karabína – Dolomity, Cima d´Auta, cesta Spirit, klas. 7c+/8a, 13. 9. 2006, Dušan Beránek – Richard Nyéki. Prelezenie skalnej cesty vysokej obtiažnosti výborným štýlom za jeden deň. Finančná cena 2 x 5.000 Sk.
• Bronzová karabína – Vysoké Tatry, Mních, SV stena, cesta Metallica, klas. 9+, 12. 9. 2006, Jozef Krištoffy (spolulezec Stanislav Hovanec z Českej republiky). Ocenenie bolo udelené Jozefovi Krištoffymu, ktorý liezol ako prvý najťažšie dĺžky, za prelezenie jednej z najťažších ciest na poľskej strane Vysokých Tatier výborným štýlom. Finančná cena 3.000 Sk (Krištoffy).

A družstvo na rok 2007
Gabriel Čmárik (HK James Trenčín), s dotáciou na činnosť 80000 Sk
Jozef Kopold (Vertikal Patrónka Bratislava), s dotáciou na činnosť 80000 Sk
Kuráň Dionýz (Manín Považská Bystrica), s dotáciou na činnosť 40000 Sk

B družstvo na rok 2007 – s dotáciou na činnosť 20000 Sk
Beránek Dušan (Metropol Košice)
Čintalová Zuzana (ŠKMK Modra)
Loffay Pavol (Trstená, priamo registrovaný)
Kostka Matúš (HK Jasná Lipt. Mikuláš)
Kováčik Jakub (ŠKMK Modra)
Krištoffy Jozef (Exkrement Martin)
Mičicová Lenka (Žilina, priamo registrovaná)
Mitro Slavomír (Rozlomity Košice)
Nyéki Richard (Hlohovec, priamo registrovaný)
Šatánek David (Metropol Košice)
Šofránko Ján (Manín Považská Bystrica)