Vážení priatelia, členovia SHS JAMES, horolezci, skialpinisti, turisti,…

rád by som vás informoval o stave a súvislostiach pri riešení situácie ohľadne nového návrhu Návštevného poriadku TANAP, ktorý koncom marca zaslala Správa TANAPu na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Vzhľadom na to, že aktuálny návrh Návštevného poriadku TANAP je v značnom rozpore s princípmi našej činnosti, ako aj s cieľmi iniciatívy „Aj my sme Tatry !“, kontaktovali sme listom Okresný úrad Prešov ohľadne legislatívnych a formálnych nedostatkov znenia návštevného poriadku. Náš ďalší list sme adresovali na Ministerstvo životného prostredia SR, kde vysvetľujeme celý proces vzniku pôvodného NP TANAP spred štyroch rokov, vývoj v rokovaniach, ale aj to, že od ostatného vecného rokovania uplynulo už 2 a trištvrte roka. Správa TANAPu nielen že nezakomponovala naše pôvodné i následné návrhy do textového či mapového znenia návštevného poriadku, ale navyše podstatným spôsobom zmenila princípy možností pohybu na území TANAPu pre horolezcov, skialpinistov i turistov bez akejkoľvek konzultácie s dotknutými národnými športovými zväzmi a organizáciami.

Žiadame tiež, aby návrh NP TANAP bol vrátený späť Správe TANAPu na prepracovanie za našej aktívnej účasti tak, aby konečný návrh korešpondoval s princípmi moderného návštevného poriadku, ktorý by odzrkadľoval realitu, tradície, logiku riešenia pohybu verejnosti i členov národných športových zväzov a organizácií na území národného parku pri zachovaní všetkých zásad ochrany prírody. Pána ministra Budaja sme požiadali o osobné stretnutie a veríme, že po jeho uskutočnení vám budeme môcť podať ďalšie informácie, ktoré budú výrazne pozitívnejšie ako tie súčasné.

Hromadná pripomienka horolezcov, turistov a skialpinistov koncipovaná na začiatku roka 2019 AJ MY SME TATRY ! zostáva stále živá a možno ešte aktuálnejšia ako pred štyrmi rokmi.

Anton Pacek
Predseda SHS JAMES