Na Hrádku sa môže liezť celoročne

Lezecké obmedzenia od 1. 2. – 30. 6.

Dialóg umožňuje napĺňať potreby mnohých, jednostranné presadzovanie svojej vôle slúži len úzkym záujmovým skupinkám na úkor ostatných

V tomto duchu sa viedlo začiatkom nového roka 2004 pracovné stretnutie pracovníkov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky so zástupcami SHS JAMES Bratislava. Po krátkom objasnení stavu kriticky ohrozených druhov vtákov hniezdiacich v skalných dutinách, ktorých úspešné hniezdenie býva ohrozované aj záujmovými aktivitami skalolezcov, hľadali obe strany možnosti, ako tomu predísť.

Južne orientovaný skalný masív chránený okolitými lesmi v CHKO Ponitrie, je každoročne ako jeden z prvých na Slovensku navštevovaný milovníkmi prírody a dobrodružného skalolezectva. Je to v čase, kedy tu v skalnej dutine práve hniezdia kriticky ohrozené vtáky. Zákon NR SR o ochrane prírody umožňuje pracovníkom ŠOP takéto územie vyhlásiť za chránené a vylúčiť tak z neho všetky činnosti, ktoré by úspešnému rozmnožovaniu sa chránených živočíchov bránili. Pracovníci ŠOP zároveň rešpektujú skutočnosť, že skalolezci dotknutú lokalitu navštevujú už pár desiatok rokov. Za ten čas sa na skalnom masíve uskutočnilo vyše päť desiatok lezeckých prvovýstupov, ktoré sú pomenované, technicky zabezpečené a vyznačené priamo na skale. Aj človek patrí do prírody, preto by nebolo správne celú lokalitu pred ním nekompromisne uzavrieť. V tom sa zhodli aj pracovníci ŠOP, aj zástupcovia horolezeckého spolku JAMES. Preto hľadali spolu také riešenie, ktoré zabezpečí chráneným ohrozeným vtákom ochranu a vhodné podmienky pre hniezdenie, a zároveň umožní realizovať v prírode aj záujmové aktivity človeka. Robiť pri tom ústupky nie je prehra, ale to svedčí o zrelosti človeka.

Zástupcovia oboch strán prijali na stretnutí spoločné riešenie, podľa ktorého sa časť lezeckých tratí v okolí hniezda počas hniezdneho obdobia – t. j. od 1. 2. do 30. 6. uzavrie a na túto skutočnosť budú návštevníci upozornení tabuľami umiestnenými priamo v teréne.  Po vyletení mláďat z hniezda budú  tabule  pracovníkom ŠOP odstránené. Podmienkou takéhoto riešenia je zachovávanie ticha v okolí skalného masívu vrátane rešpektovania zákonom ustanoveného zákazu vjazdu motorových vozidiel do CHKO a nezdržiavanie sa v priestore nad hniezdom. V danej lokalite takto zostáva pre milovníkov skalolezectva k dispozícii po celý čas vyše 80% lezeckých tratí. Veľkým pozitívom uvedeného riešenia je tiež skutočnosť, že aj skalolezci majú možnosť sa stretnúť so zriedkavým a vzácnym druhom našej fauny. Také stretnutie, kedy jeden rešpektuje druhého, vyvoláva pocit hlbokého pokoja u každého jedného človeka.

Som rád, že po rokoch hľadania a nekompromisného presadzovania svojich záujmov bez ústupkov, sa konečne stretli ľudia ochotní sa vzájomne pochopiť, a že našli riešenie prijateľné pre obe strany.

Ľ. R., strážca CHKO Ponitrie


Náš Hrádok

Kto z nás by nepoznal  lezecký raj na Slovensku – Hrádok v pohorí Vtáčnik. Viac ako 50 lezeckých ciest ponúka možnosť vyblázniť sa, až pokiaľ nám to tvrdosť bandasiek dovoľuje. Krásny výhľad z vrcholu skalného brala poteší naozaj každého, kto má vzťah k prírode a dokáže si vychutnať pokoj, ktorý ponúka Bystričianska dolina. Kto na Hrádku liezol určite vie, o čom píšem.

Hrádku sa týka i článok „Dialóg umožňuje napĺňať…“. Bol by som rád, keby ste mu venovali patričnú pozornosť. Pokiaľ chceme vychutnávať lezenie na Hrádku, mali by sme akceptovať veľmi, zvýrazňujem veľmi tolerantnú a korektnú dohodu medzi ŠOP (Štátnou ochranou prírody) a SHS JAMES. Stručne možno popísať výsledok dohody nasledovne:

1. Na  Hrádku sa môže liezť celú sezónu, super správa, no nie!!!

2. V čase od 1. februára do 30. júna nelezte lezecké cesty v úseku ohraničenom cestami Olinka a Tŕnistá. Pokiaľ si nebudete istí, o ktoré cesty sa jedná, naštudujte si informačnú tabuľu. Do 3 promile ju nemôžete minúť. Celkovo ide iba o 6 lezeckých ciest, zvyšnú 50-ku máte plne k dispozícii. Určite to neohrozí Vaše lezecké ambície v danej lokalite.

3. Dodržujte zákaz vjazdu motorových vozidiel do Bystričianskej doliny. dispozícii máte parkovisko v Gepnárovej doline. To je tá dolina, kde čapujú (Chata pod Končitou)!

4. Ak sa budete zdržiavať na lúčke pod suťoviskom dlhšie – „nebééékajte“ na celú dolinu. Keď budete odchádzať, zoberte si všetko so sebou, čo ste si priniesli a používajte jediné upravené ohnisko – určite sa tam zohrejete všetci.

Prečo sú všetky tie zákazy a obmedzenia? Je nám všetkým jasné, že okrem bláznov nášho druhu sa tu vyskytujú aj iné chránené a vzácne živočíchy a rastliny. Tým nemyslím seba – viď priezvisko. Každý z nás sa správajme tak, aby náš Hrádok zostal aj naďalej lezeckým rajom akujem Vám, že sa pri čítaní dostali až na koniec tohto článku. Dúfam, že po odložení JAMESÁKA nám týchto pár informácií utkvie v pamäti.

Tak a na záver Vás všetkých pozývame na Hrádok a na pivo k Renči. Popijeme, zabéékame a zabránime dehydratácii už v základnom tábore. Ak bude daždivo využite umelú stenu v Sokolovni v Prievidzi.

Ďuri Sluka, HK Baník Prievidza