Výnimka pre Porúbku

Máme konečne predĺženú výnimku pre Porúbku. Okresný úrad životného prostredia v Žiline nám povolil horolezeckú činnosť v PR Slnečné skaly. Výnimka platí pre tieto lokality: Dolné, Stredné a Horné Slnečné steny, Hrádok, Srpová veža, Cigánka, Panička, Masív Paničky, Oáza, Nollovky, Hadia veža, Porubské steny, Horná a Dolná Slávistická stena.

Porúbka, foto Marek Bukovinský

Zakázané sú lokality Dry, Vyhliadka nad kempom, Stena v kempe, Kľúč západná, stredná a východná veža.

Horolezecká činnosť sa v uvedených lokalitách povoľuje vykonávať za nasledovných podmienok:
– Výnimka je platná len pre členov SHS JAMES a pre zahraničných organizovaných horolezcov.
– Lezenie za súmraku a v noci je zakázané.
– Horolezci sa vyzvanie pracovníkov Správy NP Malá Fatra, alebo dobrovoľných členov stráže prírody preukážu platným členským preukazom.

Výnimka platí do 31. 12. 2025.

V lokalitách Lietačky a Turská skala je vyhlásený lezecké areál a je tu lezenie povolené bez obmedzenia.