Autor sa v článku venuje najfrekventovanejšiemu zraneniu prstov rúk pri lezení – ruptúre šľachových pútok. Pochopiť mechanizmus zranenia, význam prevencie a postup pri liečbe pomôže relatívne podrobná anatómia ruky a biomechanická charakteristika zaťaženia prstov ruky pri rôznom spôsobe úchopu.