Zainteresovaní členovia spolku už dávnejšie vedia, že VV SHS JAMES má snahu výrazným spôsobom aktivizovať inštitucionálnu stránku skialpinizmu na Slovensku. Iste ste zaregistrovali na našom Fb profile, že prebehol inštruktorský kurz 1. kvalifikačného stupňa, ktorým naši lektori školia budúcich inštruktorov skitouringu. Musíme konštatovať, že kurz sa stretol s relatívne veľkým ohlasom a významne pozitívnou odozvou.

Máme v pláne pravidelne prinášať ďalšie informácie z tejto oblasti a našich aktivitách rôzneho druhu, tentokrát prinášame dielo Stana Meleka, jedného z nestorov skialpinizmu na Slovensku a jeho zhrnutie skialpinistickej histórie na webovej stránke príbeh zvaný skialpinizmus. Skialpová sezóna už pomaly končí, bude viac času začítať sa po večeroch do zaujímavých riadkov o najstaršej i novšej histórii. Podotýkame, že je to Stanove autorské dielo a tak ho aj zverejňujeme. Uvažovali sme a diskutovali so Stanom aj knižné vydanie tejto publikácie, v čase prípravy osláv 100 rokov JAMES to z finančných dôvodov možné nebolo, myslím však, že ešte sa k tejto téme vrátime ?.