Termíny, miesta a vedúci jednotlivých sústredení

1. Vysoké Tatry – Chata pri Zelenom plese, Slovensko od 19.2. do 27.2. 2022 vedúci Dušan Myslivec
2. Chamonix – Západné Alpy, Francúzsko od 12.3. do 20. 3. 2022 vedúci Dušan Myslivec
3. Fontainbleau – bouldering, Francúzsko od 2.4 do 16.4.2022 vedúci David Závacký
4. Piesky – Labské pieskovce, Česká republika od 11.5. do 15.5.2022 vedúci Vlado Linek
5. Magicwood/Chironico bouldering, Švajčiarsko jeseň 2022 vedúci Martin Heuger
6. Val Di Mello/Orco, Francúzsko od 10.9. do 20.9.2022 vedúci Rado Staruch
7. Siurana, Španielsko od 28.10. do 12.11. 2022 vedúci Martin Krasňanský

Poznámky:

Sústredenia sú primárne určené členom reprezentačných družstiev. Členom reprezentácie sa hradia preukázateľné náhrady na dopravu a ubytovanie, v zmysle účtovných štandardov SHS JAMES. Môžu sa ich zúčastniť aj členovia širšieho výberu, prípadne ostatní členovia spolku. Stanovenie definitívneho počtu a zloženia účastníkov je v kompetencií Komisie alpinizmu. Ostatní vybraní uchádzači o sústredenie musia byť členmi JAMES-u a mať riadne uhradené členské príspevky pre daný rok. Týmto vybraným účastníkom (mimo reprezentácie) bude preplatené 50% z preukázateľných nákladov na dopravu a ubytovanie, v zmysle účtovných štandardov SHS JAMES.

Martin Heuger
predseda Komisie alpinizmu