V dňoch 2.-16. apríla 2022 sa uskutoční lezecký výjazd do svetoznámej bouldrovej oblasti Fontainebleau vo Francúzsku, ktorý organizuje Komisia alpinizmu SHS JAMES. Výjazd je určený v prvom rade pre členov reprezentácie tejto komisie, ale potenciálne sa ho môžu zúčastniť aj ďalší lezci. V prípade záujmu o účasť na výjazde je potrebné kontaktovať Dávida Závackého, ktorý má usporiadanie výjazdu na starosti na e-mail a to do termínu 20. marca 2022. Ihneď po tomto termíne Komisia alpinizmu SHS JAMES rozhodne o jeho účastníkoch. V zásade platí, že členovia reprezentácie majú priame náklady na výjazd (cestovné, ubytovanie) hradené v plnej výške, ďalší vybraní účastníci budú mať hradenú polovicu priamych nákladov.