Počas štyroch dní od 20. do 23.1.2022 sa v žilinskom centre LA SKALA uskutočnila špecializovaná časť kurzu na získanie licencie tréner športového lezenia 1. kvalifikačného stupňa. Kurzu sa zúčastnilo 14 záujemcov.
Všetci frekventanti v úvode prešli úvodným testom lezenia s lanom, následne absolvovali teóriu: základná terminológia v športovej príprave, fyziológia, stavba tréningovej jednotky, fyzioterapia, vývinové špecifiká a osobitosti tréningovej prípravy detí a mládeže, flexibilita, stavanie ciest a bouldrov. Po každej teoretickej časti nasledovali ukážky tréningov v praxi a praktické cvičenia z fyzio. Na záver budúci tréneri úspešne vykonali písomný test a praktický výstup.
Ďakujeme za skvelý prístup účastníkom kurzu! A tiež ďakujeme trénerom, ktorí sa na celej príprave a realizácii podieľali: Vladimír Mihál, Miloš Němý, Andrea Čepcová, Dávid Zavacký a Igor Kollár.

Text: Igor Kollár
Foto: Miloš Němý a Vladimír Mihál