Dňa 3. augusta 2012 sa uskutočnilo v Tatranskej Lomnici letné stretnutie členov Medicínskej komisie. Bolo konštatované, že úlohy, ktoré si komisia stanovila sú priebežne plnené (ide hlavne o publikačnú a prednáškovú činnosť).

Zúčastnení, deklarovali záujem o účasť na tohtoročnom Pelikánovom seminári, ktorý sa bude konať u našich českých kolegov v dňoch 27. – 28. 10. 2012. Niektorí naši členovia na seminári aj aktívne vystúpia.Na tomto ročníku bude zároveň pripomenutie 20. výročia založenia Spoločnosti horskej medicíny.

Prítomní: Ján Kořínek, Igor Miko, Marcel Sedlačko, Ján Kušnirák, Juraj Rokfalusy a Anton Dobeš.

Anton Dobeš