Komisia alpinizmu SHS JAMES sa stretla v sobotu 16. 11. 2013 na tradičnom vyhodnotení horolezeckej sezóny v Manínskej tiesňave.  Podľa programu sa zaoberala aktivitou členov reprezentačného družstva a širšieho výberu, hodnotením sezóny vo všetkých lezeckých disciplínach, nomináciou reprezentačného tímu pre rok 2014, ocenením výstupov v sezóne 2013 a programom spoločných akcií v ďalšej sezóne. Kompletné zhodnotenie sezóny pripraví jej predseda v článku pre Horolezca, stručné zdôvodnenie a závery vyhodnotenia sezóny 2013 sú nasledovné: Celkovo bola horolezecká sezóna  2013, podobne ako sezóna 2012, hodnotená pozitívne, v niektorých disciplínach sa zrealizovali mimoriadne hodnotné výstupy. Najsilnejšou kategóriou opakovane ostávajú stredné hory a špeciálne mixové lezenie resp. drytooling, naopak najväčšie rezervy sú v športovom lezení, tradičnom alpinizme a dlhoročne v aktivite vo veľhorách.

Adam Kadlečík a Mišo Sabovčík na hrebeni Vysokých Tatier za Hrubým štítom, foto Igor Pap

Športové lezenie
Program podpory mladých talentov sa osvedčil a budeme v ňom pokračovať. Dvojicu Kovaříková, Plevko dopĺňa Róbert Luby, 17-ročný talentovaný lezec, ktorý zaznamenal  zásadné zlepšenie. Výbornú sezónu mala Nina Kovaříková, s množstvom ciest rôzneho charakteru a obťažnosti až do 8a (Kapesník). Plevkovi sa nepodarilo ideálne prepojiť skalné lezenie s mimoriadne náročným pretekárskym program, nič to ale nemení  na fakte, že naďalej ostáva naším veľkým a perspektívnym talentom. Seniori zásadne neprekvapili, stále výrazne zaostávame za európskou a svetovou širšou špičkou. Kladne vyznieva kontinuálny progres Štefana Bednára a jeho výkonnostné dotiahnutie sa na dvojicu Kováčik – Klimo. V ženskej kategórii je kvalita ešte užšia (Mičicová, Štefanská). V atletických cestách Mičicová stále nemá konkurenciu, o čom svedčí viacero prelezov až do stupňa 8b/b+ (Marjetica).  Pozitívom je návrat Zuzany Štefanskej do seriózneho lezenia, jasným negatívom do budúcnosti výkonnostná priepasť za vyššie menovanou dvojicou.

Stredné hory – Vysoké Tatry
Zimnú sezónu poznačili mimoriadne nepriaznivé podmienky. Preto takmer neuveriteľne vyznieva fakt, že v zimnej sezóne slovenskí lezci zaznamenali taký veľký úspech.
Pavol Rajčan voľne preliezol Kráľovský previs na Pyšný štít a vytvoril tak, aj podľa vlastných slov, pravdepodobne jednu z technicky a psychicky najťažších ciest na svete. Vysoká obťažnosť najťažšej dĺžky (M12) a tradicionalistické odistenie naznačujú, že tento výkon si zaslúži svetovú pozornosť. Rajčan má za sebou prelezy najťažších mixových a drytoolových ciest na svete, takže o jeho hodnotení  Kráľovského previsu niet pochýb.
Ďalším vynikajúcim výkonom je kompletný prechod hlavného hrebeňa Tatier (Západné, Vysoké, Belianske) dvojicou Adam Kadlečík, Michal Sabovčík. Dĺžka, technická náročnosť, tvrdé podmienky  a absentujúca podpora sú základné atribúty, s ktorými sa dvojica 14 dní vysporiadavala a tým sa zaradila medzi mimoriadne tatranské výkony, akými bol sólový prechod hrebeňa Tatier P. Pochylým a takmer nedostižný výkon V. Plulíka, ktorý zdolal hrebeň Vysokých Tatier sólo nonstop prechodom za 55 hodín.
Tretím výborným výkonom je OS prelez unikátnej ľadovo-mixovej línie (Centrálny ľad) na Galérii Ganku trojicou Kadlečík, Nyéki, Sabovčík.  Letná sezóna bola o dosť pokojnejšia, okrem množstva nových ciest športového charakteru (Ostrva, Veža pod Skokom) a niekoľkým prelezom ciest vysokej obťažnosti (Krištoffy – 9+)  sa hodnotný výkon podaril dvojici Krasňanský – Sabovčík, keď z prvého náporu vyliezli za deň dlhý prvovýstup v S stene Rumanovho štítu.

Stredné hory – Alpy
Najlepší výkon v zimnej alpskej sezóne podal Paľo Rajčan, keď sa postaral o prvý OS prelez jednej z najťažších mixových ciest s tradicionalistickým istením Senza Piombo, M10, WI5 (celkovo 2. opakovanie).  Negatívom sa opakovane stáva takmer nulová zimná aktivita v klasických veľkých alpských stenách.
V lete bola aktivita tradične vyššia.  Na Marmolade výborne zabojovala dvojica Húserka – Milovská, keď v druhom pokuse a v nonstop záťahu voľne preliezla cestu Futura od M. Giordaniho. S veľkou pravdepodobnosťou sa jedná iba o prvé opakovanie technicky a psychicky náročnej cesty. V Chamonix, v skupine Mont Blancu, sa česko-slovenskému tímu (Janák – Peťo – Šatava) zadarilo v Z stene Petit Jorasses, kde z prvého náporu a v jednom záťahu vyliezli novú cestu (Dionýzos, 7b/c AF). Ostatná alpská aktivita bola zameraná najmä na čisto skalné cesty vysokej obťažnosti (Peťo, Krištoffy – 9+) a ťažké aj dlhé špárové cesty do 7b/c (Húserka, Červienka, Húserková). Podobne ako v zime, aktivita v tradičných veľkých alpských stenách bola nulová.

Vysoké hory nad 6000 metrov
V tejto kategórii neregistrujeme žiadnu aktivitu.

Veľhory
Peter Hámor zdolal svoju 11. osemtisícovku Lhotse, vrchol  dosiahol 21. 5. 2013. Na Manaslu vystúpil Braňo Pastor 25. 9. 2013.

Ocenené výstupy za rok 2013

Športové lezenie

Bronzová karabína: Triáda, 8c+, Turniská, Slovensko, 7.9. 2013, Miloš Němý. Iba druhý prelez jednej z najťažších ciest na Slovensku.
Finančná cena: 165 €

Stredné hory

Zlatá  karabína: Kráľovský previs, M12, Pyšný štít, Vysoké Tatry, 9.3.2013, Pavol Rajčan (s P. Sulákom). Prvý voľný prelez, pravdepodobne najťažšia drajtúlová cesta s tradicionalistickým istením na svete.
Finančná cena: 1×500 €
Strieborná  karabína: zimný prechod hrebeňa Západných, Vysokých a Belianskych Tatier, 28.2. – 14.3. 2013, Adam Kadlečík, Michal Sabovčík. Druhý zimný nonstop prechod celého masívu bez podpory.
Finančná cena: 2×300 €
– Bronzová karabína: Centrálny ľad, Galéria Ganku, M7+, WI6+, 30.12. 2013, Kadlečík, Nyéki, Sabovčík.  Prvovýstup a OS prelez ťažkej mixovej línie.
Finančná cena: 3×165 €
Bronzová karabína: Senza Piombo, M10, WI5, Langental, Dolomity, 10.2. 2013, Pavol Rajčan  (s W. Hellim). Prvý OS prelez a 2. opakovanie jednej z najťažích mixových ciest s tradicionalistickým istením na svete.
Finančná cena: 1×400 €
Bronzová karabína: Dionýzos, 7b/c, AF team prelez,  Petit Jorasses, Mont Blanc, 14. – 16.8. 2013, Miro Peťo (spolulezci D. Janák, V. Šatava). Prvovýstup z prvého náporu alpským štýlom.
Finančná cena: 1×400 €
Bronzová karabína: Via Futura, Pilastro Tatiana, Marmolada, 7a+, RP, 27 dĺžok, Ondro Húserka, Eva Milovská, 15. 7. 2013. Rýchly a voľný prelez psychicky náročnej cesty.
Finančná cena: 2×400 €

Reprezentačné družstvo pre rok 2014

projekt podpora mladých: Nina Kovaříková (dotácia 600 Euro), Tomáš Plevko (dotácia 400 Euro), Róbert Luby (dotácia 600 Euro)

seniori: Štefan Bednár (dotácia 1000 Euro), Maroš Červienka (dotácia 1000 Euro), Ondrej Húserka (dotácia 1500 Euro), Katarína Húserková (dotácia 1000 Euro), Stano Klimo (dotácia 1000 Euro), Jakub Kováčik (dotácia 1000 Euro), Jozef Krištoffy (dotácia 1000 Euro), Lenka Mičicová (dotácia 1000 Euro), Richard Nyéki (dotácia 1000 Euro), Miroslav Peťo (dotácia 1000 Euro), Pavol Rajčan (dotácia 1500 Euro), Michal Sabovčík (dotácia 1500 Euro)

Ivan Žila, predseda Komisie alpinizmu SHS JAMES