Počnúc dneškom, dňom 5.9.2022, nastali na sekretariáte zmeny, o ktorých vás chceme informovať:

Marián Baran, ktorý doteraz pôsobil ako sekretár spolku, sa posúva na pozíciu „projektového manažera“. Náplň jeho práce sa rozšíri o prípravu projektov a grantov, niečo mu zase ubudne z práce priamo sekretárskej. Telefón na neho zostane ten istý, zmení sa mu ale e-mailová adresa a to na .

Na miesto sekretára nastúpil dnešným dňom Andrej Capko, ktorý zdedí po Mariánovi e-mail, čiže , a jeho telefónne číslo je 0918 406 116. Tešíme sa na spoluprácu s Aďom, výrazne posilní náš dvorný tím ?.