Po detailnom prekopaní programu sme zistili, že niektoré programové bloky by sa pri pôvodnej konštelácií do programu nezmestili, čo by bola škoda. Preto sme sa rozhodli pre menšie úpravy v programe. Aktuálny program nájdete v ľavom stĺpci.

Už sa to blíži, tešíme sa na Vás.