Ako sme už vo februári avizovali, dňa 27. apríla 2024 sa v Žiline na Žilinskej univerzite uskutoční 35. valné zhromaždenie SHS JAMES. V prílohách prikladáme pozvánku a mená delegátov i s povinnými údajmi.

PROGRAM A POZVÁNKA NA 35. VZ SHS JAMES

ZOZNAM DELEGÁTOV 35. VZ SHS JAMES