Chata pri Zelenom plese bude i tento rok centrom 99. tradičného horolezeckého týždňa JAMES. Opäť nebude chýbať súťaž o najhodnotnejší horolezecký výstup, súťaž v boulderingu, ani stretnutie so seniormi na Popradskom plese a pietna spomienka na Symbolickom cintoríne. Organizačný štáb pripravuje zaujímavé prednášky, prezentácie Metodickej komisie SHS JAMES a na záver týždňa spoločenský večer.

Predbežný program:

· Pondelok 14. 08. 2023 + utorok 15. 08. 2023 – voľný individuálny program

· Streda 16. 08. 2023:

11:00 hod. – stretnutie so seniormi a pozvanými hosťami v Slovenskej izbe Horského hotela Popradské pleso s malým občerstvením,

13:00 hod. – položenie venca k pamätnej tabuli pri hlavnom vchode do HH Popradské pleso

14:00 hod. – pietna spomienka na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou

15:00 – 18:30 hod. – presun do Chaty pri Zelenom plese

18:45 – 19:45 hod. – večera

· Štvrtok 17. 08. 2023:

bouldrovanie, lezenie; 20:00 – 22:00 hod. – beseda, prednáška

· Piatok 18. 08. 2023:

Lezenie, súťaže; 20:00 – 22:00 hod. – beseda, prednáška

· Sobota 19. 08. 2023:

Súťaže, lezenie;

14:00 – 16:00 hod. – občerstvenie pre účastníkov na náklady SHS JAMES

17:00 – spoločné foto pred Chatou pri Zelenom plese

19:00 – 20:30 hod. – vyhodnotenie súťaží, ocenenia, vyhodnotenie 98. THT

20:30 hod. – spoločenský večer, vrátane občerstvenia pre účastníkov na náklady SHS JAMES

· Nedeľa 20. 08. 2023:

do 10:00 hod. odovzdanie ubytovacích priestorov a odchod domov

Objednávky ubytovania posielajte na e-mail najneskôr do 30. 06. 2023. Potvrdenia o pridelení ubytovania dostanete do 10. 07. 2023 spolu s informáciou o platení zálohy (50%). Uprednostnené budú objednávky na celý týždeň, resp. na dlhšiu dobu. Do objednávky treba uviesť:

– názov klubu,

– meno kontaktnej osoby s e-mailovou adresou a telefónom,

– termín pobytu a počet (ideálne aj menný zoznam) osôb so špecifikáciou izby.

Čísla izieb a počet lôžok:

č. 1 – 8 lôžok

č. 2 – 4 lôžka

č. 3 – 12 lôžok

č. 4 – 4 lôžka

č. 5  – 6 lôžok

č. 6 – 4 lôžka

č. 8 – 2 lôžka

č. 9 – 2 lôžka

č. 10 – 4 lôžka

č. 14 – 6 lôžok

kumbál* – 6 lôžok

podkrovie* – 16 lôžok

hospodárka* – 32 lôžok

* spanie vo vlastnom spacáku

Registračný poplatok pre všetkých účastníkov: 10,00 €

Ubytovanie (automaticky zahŕňa raňajky a poplatok obci): prvá noc 25,50 €/os, všetky ďalšie 23,00 €/os/noc

Večera: 14,00 €

Výzva pre kluby!

Pokiaľ chcete počas konania 99. THT JAMES oceniť svojich členov, pošlite návrh na ocenenie na sekretariát SHS JAMES najneskôr do 30. 06. 2023. Návrh musí obsahovať:

– meno a priezvisko oceneného,

– dôvod návrhu na ocenenie,

– názov predkladateľa.

Štáb 99. THT JAMES: Laco Gancarčík (náčelník THT), Vlado Linek (propagácia), Števo Dóczy (spoločenská časť), Jožo Sklenár (ubytovanie), Peťo Frankovič (člen štábu), Elena Bačkorová (registrácia), Dávid Závacký (bouldering).

V Bratislave, 05. 05. 2023

Anton Pacek

Predseda SHS JAMES