Z dôvodu ochrany prírody v lokalite Bralova skala je dočasne obmedzená lezecká činnosť do 30.6.2023. Správa NP Veľká Fatra nás dôrazne žiada o dodržiavanie tohto obmedzenia. Okrem iného vo svojej výzve uvádza:

“Prosíme o rešpektovanie potreby vylúčenia skalolezeckých aktivít počas uvedeného obdobia v lokalite Bralova skala. Monitoring lokality je zabezpečený z našej strany vďaka ľahkej dostupnosti na miesta monitoringu.”

Ďakujeme vám za váš zodpovedný prístup a žiadame o dodržiavanie všetkých obmedzení. Ich aktuálny zoznam nájdete na TOMTO ODKAZE. Výrazne tým uľahčíte jednania pri vybavovaní nových výnimiek pre vykonávanie nášho športu.

Ďakujeme!