International Mountain and Outdoor Sport Conference Prague 2022

V dňoch 23.-26.11.2022 sa v Prahe uskutoční 10ty ročník odbornej konferencie, ktorej témy sa pohybujú okolo hôr, horolezectva a športového lezenia. Organizuje ju pražská FTVS KU a jedným z hlavných bodov programu budú aj témy ohľadne tréningu v športovom lezení, [...]

2022-07-27T11:31:07+02:0027. júla 2022|

Metodické pomôcky pre horolezecký výcvik

Pomôcky obsahujú súhrn poznatkov z materiálov metodickej komisie, metodických materiálov spracovaných inštruktormi SHS JAMES formou učebníc, metodických pomôcok, metodických článkov a záverečných prác, zahraničných metodických materiálov a z internetových zdrojov. Ich cieľom je zjednotenie obsahu [...]

2022-08-19T16:46:53+02:005. decembra 2021|

Bezpečnosť na ferratách

Za tému diplomovej práce si Miriama Kováčová, študentka telesnej výchovy UMB Banská Bystrica, zvolila problematiku pohybu na ferratách, vhodnej výstroje a jej správneho používania s dôrazom na bezpečnosť. Pomocou dotazníkovej metódy zhromaždila dáta o aktuálnej [...]

2022-08-19T16:54:56+02:0016. júla 2021|

Ruptúra šľachových pútok

Autor sa v článku venuje najfrekventovanejšiemu zraneniu prstov rúk pri lezení - ruptúre šľachových pútok. Pochopiť mechanizmus zranenia, význam prevencie a postup pri liečbe pomôže relatívne podrobná anatómia ruky a biomechanická charakteristika zaťaženia prstov [...]

2022-08-19T17:00:48+02:001. decembra 2020|

Keď deti istia deti

Článok Marka Mižička v časopise Horolezec číslo 3 s odporúčaniami na riešenie situácie, kedy je potrebné pri vedení detského lezeckého krúžku využiť deti pri istení spolulezca. S návrhmi a odpoveďami na otázky Kto?, Kedy?, [...]

2022-08-19T17:04:56+02:0018. novembra 2020|

Zloženie Metodickej komisie SHS JAMES

Predseda - Andrej Kolárik Tajomník - Vladimír Paulík Riadni členovia komisie - Ján Blažej, Peter Hašta, Igor Lišaník, Igor Marks, Peter Padúch Externí spolupracovníci - Patrik Barjak, Juraj Zaťko

2022-08-19T17:06:56+02:0019. júla 2018|

Chyby pri istení v jednodĺžkových cestách

Ističa v súčinnosti s jeho istiacou pomôckou je možné pri lezení zaistených ciest pokladať za najkritickejší bod istiaceho reťazca. Preto správne zvládnutie techniky istenia je nevyhnutným predpokladom pre bezpečnosť pohybu na skalách, ale i na umelých stenách. [...]

2022-08-19T16:37:20+02:0013. októbra 2016|
Go to Top