Počas troch dní od 6.12. – 8.12.2023 absolvovali slovenskí reprezentanti v športovom lezení diagnostiku v Národnom športovom centre v Bratislave.

Športovci zaradení do programu podpory NŠC Martina Buršíková, Lea Slobodová, Peter Kuric a aj programu Identifikácia športového talentu (IŠT) Sára Šimeková, Filip Matejička, Eliáš Kysela a Katarína Hollá sa počas 4 hodinovej diagnostiky testovali pomocou batérie cvikov na všeobecné, ako aj špecifické testy pre športové lezenie.

Program podpory Národného športového centra zahŕňa finančnú podporu, ako aj bezplatnú diagnostiku a využívanie služieb NŠC počas celého roku.

Program Identifikácia športového talentu pod NŠC je bez priamej finančnej podpory. Športovcom a trénerom sa poskytujú služby oddelenia diagnostiky: vzdelávacie aktivity v oblasti metodiky tréningu, diagnostiky pohybových schopností, mentálneho koučingu, športovej psychológie a stravovania.

Ďakujeme NŠC za odborné služby a príjemnú atmosféru!!! Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Igor Kollár, reprezentačný tréner