Granty 2024 Komisie alpinizmu

Tak ako bolo zvykom v posledných rokoch, aj tento rok Komisia alpinizmu spustila program grantového financovania lezeckých projektov. Po poslednej spolkovej expedícií do Indie, kde sme si v komisii uvedomili, že organizovanie takýchto akcií je nie len finančne náročné, ale hlavne organizačne komplikované, sme sa rozhodli vymyslieť inú, prístupnejšiu formu podpory lezcov. Ono totiž vymyslieť ciele a oblasti, ktoré budú sedieť desiatim ľuďom a títo si v tej danej oblasti nájdu zaujímavé ciele, je až nesplniteľná úloha. Každé lezecké družstvo má svoje špecifické ciele. A nasilu niekoho tlačiť aby išiel liezť do tej ktorej oblasti a na daný kopec je už prekonaná myšlienka. Navyše už nie je doba ostnatých drôtov a každý môže v podstate vycestovať, kde sa mu zachce. Takže prístup, že však pôjdem hocikde na „západ“ len aby som niekde vypadol je už viac ako 30 rokov prekonaná. Keď si pozriete tabuľku schválených grantov, vidíte tam tú rôznorodosť cieľov, od pár metrových kameňov až po pakistanské šesť tisícovky. Každý si teraz môže zažiadať o príspevok na cieľ, ktorý mu vyhovuje a hlavne na ktorý má výkonnosť a motiváciu. A to je veľmi dôležité. Preto sa granty tešia tak veľkému záujmu. Priemerný príspevok komisie na jednotlivé akcie sa pohybuje od jednej tretiny po cca polovicu celkových nákladov na akciu. A to nie je málo. Samozrejme niekedy je to menej, inokedy viac. Častou zvyklosťou žiadateľov je totiž nadhodnocovať celkové náklady. Sami sme v komisii absolvovali mnoho lezeckých výjazdov a expedícií a vieme dobre čo čo stojí. Takže žiadať na desaťdňový výjazd na skaly do Francúzka 3000 euro, lebo potrebujem zaplatiť maséra, psychologického poradcu, krmivo pre mačku, apartmán s jacuzzi a výhľadom na more, a neviem ešte čo ďalšie, nie je úplne ten najlepší prístup. Už po tých rokoch som vypozoroval, že najvyššiu percentuálnu podporu získavajú tie projekty, ktoré sú od svojich žiadateľov korektne a skromne ocenené. Tiež zaváži prezentácia projektu. Päť riadkov v e-maile je rozhodne menej, ako precízne vypracovaná žiadosť s konkrétnymi cieľmi. Musím však povedať, že kvalita žiadostí sa z roka na rok zvyšuje a niektoré majú vskutku profesionálnu úroveň.

Ďalšou témou sú financie. Tento rok nám prišlo 14 žiadostí v celkovej sume 45 000 euro. Ale rozdať sme mohli len necelú polovicu prostriedkov. To, koľko budeme môcť každý rok vyčleniť na financovanie grantov nám predpisuje jednoduchá matematika. Je to čiastka, ktorá v komisii zostane po odpočítaní všetkých reprezentačných dotácií, ocenení za karabíny a nákladov na sústredenia. Bolo by fajn, keby sme v komisii mali postupne viac prostriedkov, aby sme mohli ročne vyčleniť na granty aspoň dvojnásobnú sumu ako tento rok. A to môžu ovplyvniť, teraz počúvajte, aj samotní žiadatelia o granty. Napriek všetkému som presvedčený, že grantový príspevok tvorí významnú časť finančnej skladačky jednotlivých projektov. Na tomto mieste len pripomeniem, že hlasovanie a priraďovanie financií k jednotlivým projektom sa robí anonymne. Konečnú tabuľku so všetkými hodnoteniami členov Komisie mám k dispozícií len ja, ako predseda a posielam ju na nezávislú kontrolu ešte predsedovi SHS. Je to opatrenie, ktoré prispieva k objektívnosti celého procesu.

Tento rok sme podporili pekné ciele. Pevne verím, že sa naplní aspoň časť z nich a slovenskí lezci si zo zahraničia prinesú cenné a hodnotné skalpy. My v komisii a tiež vedenie SHS JAMES sa im snaží pre to vytvárať čo najlepšie podmienky.

Martin Heuger, predseda Komisie alpinizmu SHS JAMES

Granty 2024 Komisie tradičného skialpinizmu

V rámci žiadostí o grant Komisie alpinizmu prišla aj žiadosť Gabriela Šlárka, nášho v súčasnosti najlepšie tradičného skialpinistu, o podporu pri plánovanom výstupe a zjazd z Čo Oju, resp. Manaslu. Keďže pre rozvoj tradičného, nepretekárskeho skialpinizmu sú projekty tohto typu zásadné a dôležité, Výkonný výbor spolu s Komisiou tradičného skialpinizmu sa rozhodli tento projekt podporiť sumou 2 000 eur.

Anton Pacek, predseda SHS JAMES

SCHVÁLENÉ GRANTY NA R. 2024