V dňoch 18.-19.5.2024 sa v bratislavskom Dome športu na Junáckej 6 uskutoční prvá, teoretická časť školenia pre rozhodcov 1. – 3. kvalifikačného stupňa v športovom lezení. Takto vyškolení rozhodcovia, ktorí následne absolvujú praktické skúšky počas pretekov Slovenského pohára rôzne typu, sú veľmi dôležitou súčasťou celého procesu prípravy kvalitných športových podujatí pod gesciou SHS JAMES a najlepší z okrem rozhodcovskej a delegátskej činnosti pôsobia i na medzinárodnom poli počas Európskych pohárov, ktoré usporadúva SHS JAMES, prípadne aj Svetových pohárov, pokiaľ nás oslovia z okolitých krajín. Podrobnejšie informácie o kurze, jeho program i prihlasovací formulár nájdete v nasledovnom odkaze Horolezecká škola JAMES (horolezecka-skola-james.sk).

Tešíme sa na váš záujem a účasť.