Vo Frankenjure sa v dňoch 12.8-21.8.2022 udialo detské letné lezecké sústredenie. Zúčastnilo sa ho 15 detí z Bratislavského, Trnavského a Banskobystrického kraja a slovenské deti pôvodne z nášho klubu, aktuálne žijúce v Rakúsku a Nemecku, ktoré mali možnosť vyskúšať si lezenie vo svetoznámej nemeckej lezeckej oblasti. Všetky deti aj tie najmenšie mali už nejakú lezeckú skúsenosť, aspoň z umelej steny. Deti liezli množstvo krásnych ciest v škále obtiažností od 4 do 8- UIAA. Súčasťou sústredenia bola kompletná metodika na skalkách, prednášky metodiky mali deti podľa vopred rozdaných tém. V rámci pohybovej a kondičnej prípravy bol povinný ranný beh a joga. Počas voľných dní sme s deťmi precvičovali zlaňovanie a ostatné praktické metodické témy. Všetky deti (s výnimkou najmenšieho predškoláka) čakal na konci test zo všetkých okruhov tém, ktoré boli prednášané. Počasie počas celého sústredenia bolo takmer dažďa, takže všetko šlo podľa plánu. Najšikovnejší účastníci boli odmenení po zrátaní všetkých disciplín peknými vecnými cenami.

text: Eva Schoneckerová – Kováčová