Prinášame aktuálny stručný prehľad výnimiek a obmedzení. Žiadame všetkých lezcov, aby dodržiavali lezecké zákazy. V prípade ich nedodržiavania nám veľmi sťažujete rokovania pri vybavovaní výnimiek. Ďakujeme.

– máme novú výnimku pre Beckov do 31. 12. 2026
– máme novú výnimku pre Kysel v Slovenkom raji do 31. 12. 2026
– máme novú výnimku pre Manín, Kostolec, Bosmany a Prečín do 31. 12. 2027
– máme novú výnimku pre Zádiel  do 31. 12. 2027

– výnimka novú oblasť Štriker v Slovenskom raji bola podaná
– výnimka na rozšírenie činnosťi na Krpcove bola podaná
– čakáme na rozhodnutie ohľadom Zamutova a Humenského sokola
– čakáme na rozhodnutie ohľadom Sitna
– výnimka pre Demänovskú dolinu (nové oblasti) čakáme na rozhodnutie
– výnimka pre Súľov bola zrušená, podali sme novú, čakáme na rozhodnutie
– čakáme na rozhodnutie ohľadom Malých Karpát (Blázon, Deravá skala, Veľká pec)

Jelenec
– od 15. 2. je lezenie na Jelenci dočasne zakázané

ZOZNAM VÝNIMIEK