V uplynulých dňoch nám boli odovzdané do užívania 3 ks mobilných lezeckých stien pre deti, ktoré sme boli schopní realizovať za pomoci dodávateľov v rámci grantového programu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Prvú zo stien sme stihli dať do prevádzky v priebehu minulého víkendu. Potešila deti na martinskom sídlisku Sever v rámci programu pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Postupne budeme dávať do užívania i ďalšie dve steny a o možnosti ich prevádzky, užívania a požičania budeme informovať tak na webovej stránke, ako aj prostredníctvom e-mailu klubom.

Na tomto mieste chcem poďakovať pracovníkom sekretariátu pri príprave grantu, Jožkovi Krištoffymu za veľmi aktívnu spoluprácu pri príprave celého projektu a takisto výrobcovi, ktorý sa s celým projektom a certifikáciami trošku natrápil. Tešíme sa, že možnosti aktivít s mobilnými lezeckými stenami budú súčasťou našej práce pre deti a mládež 😊.

Anton Pacek, predseda SHS JAMES