Máme novú výnimku na horolezecké činnosť na Beckove. Jej platnosť je do 31. 12. 2026. Na Beckove sa môže liezť celoročne, obmedzenia sú pri hniezdení vtákov. Podrobnosti nájdete v priložených dokumentoch.

KOMPLETNÉ ZNENIE VÝNIMKY Z R. 2012

ROZHODNUTIE O PREDĹŽENÍ VÝNIMKY Z R. 2023

ROZHODNUTIE O ZMENE VÝNIMKY Z R. 2023 

Horolezecká činnosť povolená za týchto podmienok:

1. Lezenie je zakázané od 1. 5. do 31. 7. v priestoroch hniezdísk dážďovníka obyčajného na cestách č. 14 Marmolada (druhá dĺžka), č. 21 Ťažký komín (celá cesta) a na všetkých miestach nad centrálnymi prevismi, kde končia napr. cesty č. 28 Omyl  a č. 30 Chobotnica.
2. Lezenie je zakázané v obdodí od 1. 4. do 31. 7.  v priestore trávnatého balkóna v blízkosti posledného stanovišťa cesty č. 24 Direttissima, ktoré je pravidelným hniezdiskom sokola myšiara.
3. Výnimka sa povoľuje len pre členov SHS JAMES a zahraničných organizovaných horolezcov, ktorí sa musia na požiadanie stráže a pracovníkov ŠOP SR preukázať platným členským preukazom.

Výnimka platí do 31. 12. 2026.