Žiadame všetkých lezcov, aby dodržiavali lezecké zákazy. V prípade ich nedodržiavania nám veľmi stažujete rokovania pri vybavovaní výnimiek. Ďakujeme.

– máme novú výnimku pre Kysel v Slovenkom raji do 31. 12. 2026
– máme novú výnimku pre Manín, Kostolec, Bosmany a Prečín do 31. 12. 2027
– máme novú výnimku pre Sitno do 31. 12. 2023
– máme novú výnimku pre Zádiel  do 31. 12. 2027

– výnimka pre Demänovskú dolinu bola zrušená, podali sme novú, čakáme na rozhodnutie
– výnimka pre Súľov bola zrušená, podali sme novú, čakáme na rozhodnutie
– čakáme na rozhodnutie ohľadom Malých Karpát (Technické sklo, Blázon, Deravá skala, Veľká pec)

Medené hámre
– do 15. 6. je zakázané lezenie v sektore Hvezdáreň

Dobrá voda
– bez obmedzania

Pajštún
– do 15. 6. sú zakázané cesty: Čierny previs, Láska k prírode, Sekajova, Launer – Šeršeň, Tremolo a Ľavý Comici

Bralova skala
– zákaz lezenia do 30. 6.

Jelenec
– lezenie na Jelenci je už bez obmedzenia