Počas prípravy sprievodných akcií k Olympijským hrám v Paríži 2024 vznikla na pôde SOŠV myšlienka urobiť Olympijský festival v takmer bezprostrednej blízkosti sídla SOŠV a súčasne SHS JAMES, pri jazere Kuchajda. Po diskusiách s Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto sa začal celý areál čiastočne revitalizovať a po vstupe rôznych partnerov aj vznikať nové športoviská. Sme veľmi radi, že jeden z partnerov, spoločnosť VISA, oslovil projekt SHS JAMES a to konkrétne lezeckej bouldrovej steny pri deti. A tak sa zhruba pred pol rokom začalo pracovať spoločne na celom projekte.

Výsledkom je práve dnes dokončená lezecká stienka, ktorá bude slúžiť nám ako športovému zväzu, ale aj obyvateľom, najmä deťom, Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Do budúcna na nej budeme pripravovať rôzne podujatia, o ktorých budeme samozrejme informovať.

Prvým podujatím, počas ktorej bude lezecká stena aj slávnostne otvorená, bude v piatok 21.6.2024 Olympijský deň, ktorého program nájdete na tomto odkaze. Samotné slávnostné odovzdanie steny sa uskutoční o 9:30 za prítomnosti zástupcov spoločnosti VISA, SOŠV, Bratislavy – Nového Mesta a SHS JAMES.

Pozývame vás na slávnostné otvorenie, i na následné pokrstenie steny vašimi omádžovanými prstami 😊.

text: Anton Pacek, predseda SHS JAMES