Milí rodičia a tréneri. Nakoľko registrujeme váš záujem o sústredenia detí, radi by sme vás informovali o spôsobe registrácie na vopred oznámené sústredenia. Z hľadiska komunikácie sa snažíme dosiahnuť čo najefektívnejší spôsob a tým je komunikácia online.

Oznámenie o sústredení zverejníme v predstihu na na webovej a facebookovej stránke. V tomto oznámení bude vždy priložený link na dotazník so základnými kontaktnými údajmi, v ktorom zanecháte o. i. svoju mailovú adresu a meno dieťaťa, ktoré sa chce zúčastniť sústredenia.

Kvôli kapacite sa budú Vaše odpovede zhromažďovať chronologicky a po prihlásení na sústredenie Vám príde e-mail o potvrdení prihlásenia Vášho dieťaťa na sústredenie.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu, tešíme sa na Vás na najbližšom campe!

Najbližšie sústredenie sa bude konať 12.5. 2024 na Lezeckej stene HK Manín, prihlásiť sa môžete na tomto odkaze.

Ciele sústredenia:

  • príprava detí na MSR v leade
  • edukácia detí v správnej metodike cvičenia (rozcvička a kompenzácia)
  • edukácia detí o OS formáte, izolácii a ekonomike pohybu (kedy sa pred lezením rozcvičiť a ako si rozložiť energiu a tréning pred pretekom)
  • naučiť deti novým metódam tréningu
  • naučiť deti používať tréningové pomôcky pri cvičení

Program Vám bude doručený s potvrdením o prihlásení dieťaťa na sústredenie.