V dňoch 23. – 28. mája 2023 sa v Labskom údolí uskutoční reprezentačné sústredenie Komisie alpinizmu určené pre:

  • členov reprezentačných výberov (hradené 100 % nákladov na dopravu a ubytovanie)
  • členov Komisie alpinizmu (hradené 100 % nákladov na dopravu a ubytovanie)
  • členov širšieho reprezentačného výberu (hradené 50 % nákladov na dopravu a ubytovanie)
  • ostatní aktívni lezci doplnení do počtu 14,  po schválení Komisiou alpinizmu

Vedúci sústredenia: Vlado Linek

Sústredenie začína v utorok večer 23. mája 2023.

Ubytovanie je zabezpečené U Kosti v počte 14 miest.

Prednosť vo výbere budú mať  tí záujemci, ktorí pôjdu na celý pobyt sústredenia.

Odchod z Bratislavy spred Domu športu je dňa  23. 5. 2023 o 14.00h.

Termín záväzného prihlásenia je do 12. 5. 2023 do 20.00h.

Prihlášky posielajte na mail