Teší nás, že Vám môžeme priniesť novinky ohľadom dlho očakávaného štúdia trénerstva v rámci akademického programu UMB v Banskej Bystrici. V akademickom roku 2023/24 bude možné pod záštitou Katedry telesnej výchovy a športu na UMB študovať trénerstvo športového lezenia na bakalárskom stupni, a to v dvoch formách – buď v samostatnom programe Trénerstvo, alebo ako súčasť štúdia Učiteľstva telesnej výchovy. Termín pre 1. kolo podávania prihlášok je 28. februára 2023. Viac podrobností spolu nájdete v priloženom dokumente.

Na dôvažok pripomíname predbežné termíny kurzov inštruktorov 1. kvalifikačného stupňa, ktorého absolvovanie je jednou z podmienok pre nástup na štúdium (o spustení registrácie v rámci Horoškoly SHS JAMES, ako aj prípadných zmenách v termínoch vás ešte budeme informovať):

26.-29.1.2023 (Bratislava)

  1. – 26.2.2023 (Žilina)
  2. – 26.3.2023 (Prešov)

Sme veľmi radi, že sa nám v spolupráci s UMB podarilo tento program otvoriť a týmto vyzývame všetkých záujemcov, aby s prihláškou neváhali, pretože skúsených a kvalifikovaných trénerov naše lezenie jednoznačne potrebuje!

INFORMÁCIE KU ŠTÚDIU TRÉNERSTVA NA UMB BB

Foto: Braňo Novák