V dňoch 3. – 4.12.2022 sa v lezeckom centre LA SKALA v Žiline konalo reprezentačné sústredenie v športovom lezení. Pod vedením trénerov SHS JAMES: Tomáša Greksáka, Vlada Mihála, Mateja Antoša a Igora Kollára absolvovalo 20 reprezentantov základné testovanie, kondičnú prípravu, bouldering, lezenie s lanom a prednášku Tomáša Greksáka: “Motivácia – Drina – Emócie”. Na záver, v rámci regenerácie, mali reprezentanti možnosť využiť saunu.

Sústredenie sa konalo pred zahájením športovej prípravy na nasledujúcu pretekársku sezónu. Bolo koncipované tak, aby si reprezentanti odniesli ďalšie nápady do svojich tréningových plánov. V sobotu sa konalo spoločné stretnutie s predsedom komisie športového lezenia SHS JAMES – Antonom Pacekom, kde bolo reprezentantom predstavené základné fungovanie komisie, spolupráca s Národným športovým centrom, rezortným strediskom DUKLA, možnosti zaradenia športovcov do TOP TÍMU Slovakia. Tiež boli prezentované nominačné kritéria pre zaradenie športovcov do reprezentácie v športovom lezení.

Ďakujeme všetkým reprezentantom za účasť a prajeme im v príprave čo najviac motivácie a nasadenia v tréningovom procese.

text: Igor Kollár, reprezentačný tréner