Počas víkendu 11. – 12.2.2023 sa slovenské reprezentačné družstvá A a B v športovom lezení zúčastnili na spoločnom sústredení s českými pretekármi. Sústredenie sa konalo v pražskom lezeckom komplexe JUNGLE SPORT PARK a bolo zamerané na bouldering. Pretekári si mali možnosť vyskúšať moderné pohybové sekvencie vyskytujúce sa na zahraničných pretekoch. Počas dvoch dní bolo pripravených 18 bouldrov, ktoré sa za prítomnosti stavača prispôsobovali požiadavkám pretekárov. Na podporu regenerácie a riešenie pohybového aparátu dozeral fyzioterapeut z FYZIO GYM COOPER počas celého sústredenia. Sobota bola určená pre mládežnícke kategórie U16, U18 a U20 a nedeľa U18, U20 a dospelí. Doobedňajšia fáza sa venovala modernému boulderingu a poobedňajšia silovému lezeniu na spraywall a tiež nácviku sekvencií na bouldroch.

Chcem sa poďakovať ČHS za možnosť zúčastniť sa našim reprezentantom na spoločnom sústredení, ktoré bolo veľkým prínosom a motiváciou pred nasledujúcou pretekárskou sezónou. A samozrejme poďakovať Štepánovi Volfovi za perfektne zvládnutú akciu, Petrovi Klofáčovi a Saši Gendovej.

text: Igor Kollár