V sobotu skoro ráno sa slovenská PARÁdna PARA výprava presunula na SVETOVÝ POHÁR do rakúskeho Innsbrucku. V popoludňajších hodinách naši štyria reprezentanti absolvovali lekárske prehliadky, na základe ktorých im bola pridelená klasifikácia podľa stupňa hendikepu.

Andrej Haršány, ktorý Slovensko už niekoľko rokov reprezentuje ostal k kategórii RP3 (Limited Range, Power and Stability).

Petre Smaržovej pripadla kategória AU2 (Amputation Upper – Partial armed climbing).

Ľuboš Čupka bol zaradený do kategórie AL1 (Amputation Lower – Seated climbing).

Najtvrdším orieškom bol pre lekárov Dominik Hajdúch, ktorému nateraz prisúdili kategóriu RP2 – teda stredný stupeň. Je však veľmi pravdepodobné, že toto rozhodnutie budú ešte prehodnocovať a Dominik môže skončiť v kategórii RP1 – najťažší stupeň, v ktorej sú už teraz zaradení pretekári, ktorých hendikep je porovnateľný s tými jeho.

V pondelok na 19 kategórii v rekordnom počte cez 200 pretekárov čakali dve kvalifikačné cesty. Vizuálny dojem z nich bol úžasný. Dominik a Andrej liezli na svojich cestách hneď ako prví a hoci na nich predtým nevideli žiadneho zo súperov, aspoň nebol čas na nervozitu :)

Po odlezení oboch ciest sa Ľuboš a Dominik umiestnili vo svojich kategóriách na 12tom mieste, Petra na 11tom a najlepšie – na ôsmom mieste skončil Andrej Haršány. Hhoci to nestačilo na finále, zhodnotil preteky ako veľmi úspešné. Dôvodom bola atmosféra a tímový duch, ktorý doteraz ako jediný reprezentant nezažil. Každý do pretekov vložil to svoje – Peťa svoju psychickú vyrovnanosť, Andrej skúsenosti z minulých rokov, Ľuboš optimizmus a Dominik nekončiacu snahu.

Za nás, sprevádzajúce osoby, môžem povedať, že v budúcnosti si štvorlístok práve v tomto zložení môže navzájom priniesť šťastie. A my budeme radi pri tom.

text: Zuzana Bernaťáková