Reprezentačné družstvo na rok 2024 – po vzore iných športových komisií aj Komisia tradičného skialpinizmus SHS JAMES prvý krát po dlhej dobre určí svoje reprezentačné družstvo na rok 2024. K tomu potrebujeme informácie ašpirantov o „reprezentačný dres“ o zjazdoch a prechodoch, ktoré absolvovali v uplynulých dvoch rokoch, teda 2022 a 2023. Vyplňte pripravené tabuľky podľa nasledovných pokynov v termíne do 3. 12. 2023 a zašlite na e-mailovú adresu . Komisia tradičného skialpinizmu následne zasadne a rozhodne o členoch repre tímu, ktorí dostanú na svoju činnosť aj finančný príspevok formou vyúčtovania nákladov na svoju činnosť do stanovenej sumy.

Sústredenia v roku 2024 – v nasledovnom roku sú plánované dve sústredenia skialpinistov vo Vysokých Tatrách a to nasledovne

  1. 1.-3. marca 2024 – Bilíkova chata
  2. 3.-7. apríla 2024 – Horský hotel Popradské pleso

Väčšina nákladov na sústredenie bude vybraným účastníkom hradená. Prihlášky na sústredenia prosím odošlite na e-mail  najneskôr do 15. 12. 2023. Vybraní účastníci budú s týmto oboznámení najneskôr do 15. 1. 2024 i s konkrétnymi podmienkami.

POMÔCKA NA VYPLNENIE FORMULÁRA

FORMULÁR ZJAZDOV A PRECHODOV