Letné prázdniny budú v znamení detských lezeckých táborov. Organizácia lezeckých táborov sa stretla z veľkým ohlasom (čo nás teší) a na komisiu mládeže SHS James bolo doručených spolu 12 žiadostí. Hodnotiace kritéria boli vytvorené na základe vízie Spolku, podporiť členstvo v SHS James, dostať deti na skaly a vytvoriť pevné puto s prírodou. Najvyššiu podporu dostali tábory zo zameraním na skalné lezenie, kemping v prírode a zohľadnili sme aj organizáciu podujatia v zahraničí. Na základe hodnotiacich kritérií sa rozpočtovaná suma rozdelila na podporu detských lezeckých táborov.

Erik Balog, Komisia mládeže SHS JAMES