V dňoch 24. – 25. 10. 2015 sa vo Vysokých Tatrách v Tatranskej Lomnici v hoteli Morava uskutočnil už 26. ročník Pelikánovho seminára horskej medicíny. Toto podujatie, ktoré spoločne organizujú Společnost horské medicíny, Lékařská komise ČHS a Medicínska komisia SHS JAMES je zamerané na aktuálne problémy a novinky v oblasti horskej a expedičnej medicíny. Tento ročník sa tešil bohatej medzinárodnej účasti, keď sa spolu stretli nadšenci nielen z Českej republiky a Slovenska, ale aj z Poľska. Medzi vyše 60 účastníkmi seminára sme mohli stretnúť významné osobnosti v oblasti horskej medicíny, ako sú Prof.MUDr. Karol Gurský, MUDr. Igor Miko, MUDr. Ivan Rotman alebo MUDr. Janka Kubalová, ktorí sa už dlhé roky venujú problematike záchrany v horách a možnostiam prežitia človeka vo vysokých nadmorských výškach.

V sobotňajšom bloku boli dopodrobna rozobrané témy týkajúce sa najmä záchrany a liečby hypotermného pacienta, prednášajúci sa venovali ale aj iným témam. MUDr. Kristína Hoeschlová informovala prítomných o prvom medzinárodnom kurze horskej medicíny uznanom UIAA, ktorý sa bude konať v Českej republike v priebehu budúceho roka. Uviedla kazuistiku zraneného cyklistu, ktorého stav významne ovplyvnila hypotermia a v tretej časti svojej prezentácie sa podelila o svoje skúsenosti s leteckou záchranou vo francúzskych Alpách v stredisku  Avoriaz, kde v zimných sezónach slúži u Mont Blanc Helicopteres. Marek Biskupič, náčelník strediska Lavínovej prevencie HZS a RNDr. Jan Pala, šéfredaktor českého internetového portálu Mountainski, dopodrobna prebrali novinky v oblasti použitia lavínových batohov a záchrany zasypaného. MUDr. Janka Kubalová pripravila zhrnutie noviniek týkajúcich sa resuscitačných postupov ERC vydaných v roku 2015. Ivana Sikulová predniesla kazuistiku jedného hypotermného pacienta v mestskom prostredí. Azda najpozoruhodnejším bol príspevok poľských kolegov z Krakova – MUDr. Darocha a MUDr. Kosinski majú vynikajúco dopodrobna pripravený manažment záchrany podchladeného pacienta, s výbornými výsledkami. Dovolím si poznamenať, že tento problém majú v Centre liečenia hlbokej hypotermie v Nemocnici Jána Pavla II. zvládnutý na špičkovej európskej úrovni. Dôležité je, že majú veľký záujem spolupracovať a posunúť svoje nadšenie aj do našich pohraničných oblastí a dať tak šancu na prežitie aj návštevníkom našich hôr. V tomto smere sa už počas seminára uskutočnilo ich prvé stretnutie so zástupcami slovenskej i českej strany.

MUDr. Rotman informoval o prednáškach venovaných hypotermii, ktoré odzneli na konferencii 25 rokov rakúskej spoločnosti alpskej a výškovej medicíny.  MUDr. Ladislav Kotrusz, lekár Horskej záchrannej služby, referoval o možnostiach zmierňovania bolesti pri záchrane v horách. Mgr. Karel Sýkora predniesol správu o pokračovaní výskumu dýchania a výmeny plynov pod simulovanou snehovou lavínou, ktorý český kolegovia už niekoľko rokov vedú, a ktorého výsledky by mali byť v krátkej dobe publikované aj v USA. MUDr. Jaroslava Říhová sa ako každoročne venovala niektorým aspektom liečby omrzlín. Mgr. Karel Pazourek sa podelil o svoje skúsenosti s obsahom lekárničky.

Vo večernom bloku si prítomní uctili pamiatku kolegov – záchranárov, ktorí zahynuli v júli 2015 pri nehode záchranného vrtuľníka v Slovenskom raji. Obsiahlu prednášku nám pripravil aj Mgr. Tomáš Kika, spolupracujúci s Leteckým útvarom Ministerstva vnútra a firmou Heli-Austria, ktorý nám veľmi podrobne predstavil horskú leteckú záchranu u nás a na  území rakúskych Álp.
Kolegovia z Lékařské komise ČHS využili pobyt v Tatranskej Lomnici aj na usporiadanie schôdze ich komisie.

V nedeľnom bloku prednášok sa MUDr. Lenka Horáková podelila o svoje skúsenosti z kurzu horskej medicíny v Maroku, Mgr. Marie Lollok Klementová, MUDr. Lucie Bloudková a RNDr. Jan Pala sa venovali štatistickým údajom o nehodovosti v horách, pričom spomenuli aj niekoľko konkrétnych prípadov. Bc. Ján Kušnirák predstavil vydarený projekt HZS a  ENEL-u, ktorý priniesol na  10 vysokohorských chát na území Nízkych Vysokých a Západných Tatier automatické externé defibrilátory (AED). Tento prístroj je schopný automaticky vyhodnotiť činnosť srdca a zároveň zabezpečí včasnú  defibriláciu u pacientov  so zástavou obehu v dôsledku fibrilácie komôr, a tak veľmi významne  zvýši možnosti ich prežívania . Na záver sa s prítomnými rozlúčil Ing. Juraj Rokfalusy, ktorý dvojdňový seminár moderoval.

Myslím, že každý účastník seminára si prišiel na svoje a domov odchádzal obohatený novými poznatkami v oblasti horskej medicíny a záchrany. Na záver sa patrí poďakovať primátorovi mesta Vysoké Tatry Ing. Jánovi Mokošovi, ktorý opäť veľmi významne podporil toto podujatie. Vďaka patrí aj riaditeľovi Horskej záchrannej služby plk.Ing. Jozefovi Janigovi, ktorý sa osobne zúčastnil otvorenia a vytvoril podmienky na to, aby pracovníci HZS v sobotu popoludní mohli účastníkom seminára predstaviť postupy záchrany a používané transportné prostriedky v horskom teréne. Bez ich prispenia, rovnako ako aj bez podpory nášho horolezeckého spolku JAMES, by toto podujatie nebolo možné usporiadať na úrovni, ktorú ocenili aj naši českí kolegovia.
Ďalší, v poradí už 27. ročník Pelikánovho seminára sa bude konať  na konci októbra 2016 v Českej republike, pravdepodobne v Moravskom krase.

Zborník príspevkov